Akut sygedom

Hvis du pludselig bliver syg eller kommer til skade, så skal du ringe til os på 86 12 23 28.

Er du svært tilskadekommet, således at nogle minutters ventetid på telefonerne ikke er forsvarligt, så ring på vanlige hovednummer 86 12 23 28 hvor der gives mulighed for at trykke videre ved akut sygdom, alternativt akutnummer 61 79 60 90.

Tidligere var det muligt at henvende sig på skadestuen i tilfælde af akut tilskadekomst, men denne behandling og visitation skal vi som din egen læge stå for. Det vil betyde, at skader som tidligere blev behandlet på skadestuen nu skal behandles her i klinikken. Det kan f.eks. være små sår der skal syes, fremmedlegemer i øjne og næse, små brandsår, forstuvninger og slag. Du vil naturligvis blive visiteret videre til sygehuset, hvis vi skønner, at skaden er for omfattende til at kunne behandles i klinikken.

Ved alvorlige ulykker og livstruende sygdom skal du ringe 112.

RING 112

Haster det?

Ved akut sygdom og skade skal du altid ringe først.
Hverdage mellem 8-16: Ring egen læge på 86 12 23 28
På hverdage mellem 16-08, samt på weekender og helligdage, skal du ringe til lægevagten på 70 11 31 31
Turister og borgere som ikke har adgang til egen læge kan kontakte lægevagten på 70 11 31 31.

Kan det vente?
Ring til egen læge på 86 12 23 28 og bestil en tid til undersøgelse, receptfornyelse mv.
Du kan også booke tider online her på hjemmesiden